مجموعه کامل کتاب‌های California Science

مجموعه کتاب های California Science از انتشارات مک میلان یکی از ارزشمندترین منابع آموزش لغات انگلیسی و بهبود مهارت خواندن برای کودکان میباشد. این مجموعه دارای 5 کتاب برای سطوح مبتدی تا پیشرفته برای رده‌ سنی 5 تا 15 سال است.

کتاب اول

کتاب دوم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب سوم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب چهارم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب پنجم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است