کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی کودکان

کاملترین مجموعه کتاب های آموزش زبان انگلیسی مخصوص کودکان که از معتبرترین منابع آموزشی از جمله دانشگاه آکسفورد، کمبریج، لانگمن، پیرسون، میلبروک و … جمع آوری شده است. استفاده از این مجموعه های استاندارد به عنوان منابع کمک آموزشی بسیار سودمند بوده و نقش مهمی در ساماندهی و ایجاد یک برنامه مطالعه منظم ایفا میکند.

مجموعه Phonics for Kids

دانلود مجموعه کتاب های شش سطحی Phonics for Kids از انتشارات لانگمن

مجموعه Dolphin Readers Starter

دانلود مجموعه Dolphin Readers سطح Starter از انتشارات آکسفورد

مجموعه Dolphin Readers 1

دانلود مجموعه Dolphin Readers سطح یک از انتشارات آکسفورد

مجموعه Dolphin Readers 2

دانلود مجموعه Dolphin Readers سطح دوم از انتشارات آکسفورد

مجموعه Dolphin Readers 3

دانلود مجموعه Dolphin Readers سطح سوم از انتشارات آکسفورد

مجموعه Dolphin Readers 4

دانلود مجموعه Dolphin Readers سطح چهارم از انتشارات آکسفورد

مجموعه Fly High

دانلود مجموعه کتاب های چهار سطحی Fly High از انتشارات پیرسون

مجموعه Nelson English

دانلود مجموعه کتاب های شش سطحی Nelson English از انتشارات آکسفورد

مجموعه Sounds Like Reading

دانلود مجموعه کتاب های Sounds Like Reading از انتشارات میلبروک

مجموعه Smart English

دانلود مجموعه آموزش گرامر Smart English از انتشارات ای فیوچر

مجموعه California Science

دانلود مجموعه آموزش لغت California Science از انتشارات مک میلان

مجموعه Easy Link

دانلود مجموعه کتاب های Easy Link از انتشارات بیلد اند گرو

مجموعه Explore Our World

دانلود مجموعه کتاب های Explore Our World از انتشارات نشنال جئوگرافیک