مجموعه کامل کتاب‌های Explore Our World

مجموعه کتاب های Explore Our World از انتشارات نشنال جئوگرافیک یکی از جذاب ترین و سرگرم کننده ترین کتاب های آموزش زبان انگلیسی به کودکان است. این مجموعه بصورت طبقه بندی شده بوده و دارای پنج سطح به همراه کتاب تمرین و فایل های صوتی است.

مجموعه دوم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

مجموعه سوم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

مجموعه چهارم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

مجموعه پنجم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است