ترانه های انگلیسی برای کودکان

مجموعه ترانه های آموزشی انگلیسی مخصوص کودکان یکی از بهترین روش ها برای یادگیری لغات جدید، آشنایی با ریتم ها و صوت های زبان انگلیسی، بهبود تلفظ و پیشرفت در مهارت شنیدن میباشد. ترانه های این مجموعه بصورت تصویری و انیمیشن بوده و دارای متن انگلیسی و ترجمه فارسی شعر ها است.