یادگیری آنلاین زبان انگلیسی کودکان

سطح اول

سطح اول آموزش زبان انگلیسی کودکان (مقدماتی 1) نخستین مرحله برای یادگیری الفبای انگلیسی و صداهای مختلف حروف و همچنین آشنایی با کلمات کوتاه و مقدماتی میباشد.

سطح دوم

سطح دوم آموزش زبان انگلیسی کودکان (مقدماتی 2) بصورت کامل به آموزش نحوه نگارش و نوشتن حروف الفبای انگلیسی بزرگ و کوچک از A تا Z اختصاص دارد.

سطح سوم

سطح سوم آموزش زبان انگلیسی کودکان (مبتدی 1) در رابطه با یادگیری اعداد، رنگ‌ها، اشکال هندسی و کلمات پر‌کاربرد و ابتدایی میباشد.

سطح چهارم

سطح چهارم آموزش زبان انگلیسی کودکان (مبتدی 2) مختص به یادگیری عبارات و جملات ابتدایی در برقراری ارتباط و همچنین افعال و کلمات مهمی نظیر حیوانات، سبزیجات و میوه‌ها، اعضای بدن، لباس‌ها، خانواده و اسباب بازی‌ها میباشد.

سطح پنجم

سطح پنجم آموزش زبان انگلیسی کودکان (پیش متوسط 1) جمله سازی نسبتاً پیچیده تر و ساختن سوال و جواب های کاربردی را پوشش میدهد. همچنین در این سطح، دایره لغات سطوح قبل گسترده تر میگردد.

سطح ششم

سطح ششم آموزش زبان کودکان (پیش متوسط 2) مربوط به مکالمه درباره مسائل روزمره، مدرسه، درس و تکنولوژی و همچنین یادگیری لغات و عبارات کاربردی این سطح میباشد.