سطح ششم زبان انگلیسی کودکان

درباره این سطح

طبق استانداردهای آموزشی، در ششمین سطح آموزش زبان انگلیسی کودکان (پیش متوسط 2) موضوعاتی نظیر نحوه صحبت کردن در مورد مسائل روزمره، مدرسه، درس و تکنولوژی و همچنین لغات و عبارات مهم و کاربردی سطح پیش متوسط تدریس میگردد. این دوره دارای 15 درس به همراه فلش کارت ها و تمرین های ضروری است.