سطح دوم زبان انگلیسی کودکان

درباره این سطح

دومین سطح آموزش زبان انگلیسی کودکان (مقدماتی 2) بر اساس استانداردهای دانشگاه کمبریج و چارچوب آموزشی اتحادیه اروپا شامل یادگیری نگارش و نحوه نوشتن حروف کوچک و بزرگ الفبای انگلیسی میباشد. آموزش نگارش حروف الفبا به صورت اصولی میتواند در علاقمند کردن کودکان به خواندن و نوشتن بسیار تاثیر گذار باشد. این سطح دارای 27 درس و تمرین های مرتبط بوده که کلیه قواعد نوشتن حروف انگلیسی را پوشش میدهد.