سطح سوم زبان انگلیسی کودکان

درباره این سطح

سومین سطح آموزش زبان انگلیسی کودکان (مبتدی 1) بر اساس استانداردهای دانشگاه کمبریج و چارچوب آموزشی اتحادیه اروپا شامل یادگیری لغات پایه از جمله عدد‌ها، رنگ‌ها، شکل‌های هندسی مهم و همچنین یادگیری بصری لغات ضروری پر تکرار که در آینده مورد نیاز کودک میباشد است. این سطح دارای 19 درس به همراه فلش کارت ها و تمرین های مرتبط میباشد.