سطح سوم

درس یک

تو این درس کودک شما با نحوه نگارش و خوندن اعداد 1 تا 10 آشنا میشه. برای اطمینان از یادگیری کامل، به دفعات لازم ویدیوی آموزشی رو پخش کنین و از برگه تمرین موجود در انتهای صفحه استفاده کنین.