سطح سوم

درس نه

تو این درس کودک شما مجدداً اشکال هندسی رو دوره و تمرین میکنه. لطفاً قبل از شروع درس بعدی، با استفاده از فلش کارت ها از یادگیری کامل اسامی اطمینان حاصل کنین.

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است