سطح سوم

درس سه

تو این درس کودک شما با رنگ های قرمز، آبی، زرد، نارنجی، سبز و بنفش آشنا میشه. در انتهای درس با استفاده از فلش کارت ها و برگه تمرین از نحوه تلفظ صحیح و تشخیص نام رنگ ها اطمینان حاصل کنین.