مجموعه کامل کتاب‌های Easy Link

مجموعه کتاب های Easy Link از انتشارات بیلد اند گرو یکی از اصولی ترین منابع آموزش زبان انگلیسی مخصوص کودکان است. این مجموعه دارای چهار سطح مقدماتی تا فوق متوسط بوده و برای کودکان 5 تا 13 سال مناسب میباشد.

مجموعه دوم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

مجموعه سوم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

مجموعه چهارم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است