مجموعه کامل کتاب‌های Dolphin Readers Level 3

مجموعه کتاب های انگلیسی "دلفین ریدرز" سطح 3 از انتشارات آکسفورد دارای موضوعات جذاب و همچنین طیف گسترده ای از تکالیف تعاملی است که مهارت خواندن و شنیدن به زبان انگلیسی را برای کودکان سرگرم کننده و آسان میکند. برای درک بهتر کودکان، فایل های صوتی این مجموعه دارای سرعت کم و معمولی است.

کتاب 1 - حیوانات وحشی شگفت آور

کتاب 2 - درست مثل مال من

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 3 - دختر جدید در مدرسه

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 4 - بیا بریم به جنگل استوایی

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 5 - دانش آموزان در فضا

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 6 - چیزهایی که پرواز میکنند

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 7 - ایده عالی عمو جری

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 8 - دیروز چکار کردی؟

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است