مجموعه کامل کتاب‌های Dolphin Readers Starter

مجموعه کتاب های انگلیسی "دلفین ریدرز" سطح starter از انتشارات آکسفورد با در بر داشتن موضوعات متنوع و همچنین طیف وسیعی از تکالیف تعاملی، خواندن به زبان انگلیسی را برای کودکان سرگرم کننده و آسان میکند.

کتاب 2 - بازی شکل ها

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 3 - یک روز با کودک

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 4 - بچه های حیوانات

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 5 - دکتر، دکتر

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 6 - پرسه زدن

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 7 - سنجاب مضحک

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 8 - اسباب کشی

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است