مجموعه کامل کتاب‌های Dolphin Readers Level 4

مجموعه کتاب های انگلیسی "دلفین ریدرز" سطح 4 از انتشارات آکسفورد دارای موضوعات متنوع و همچنین طیف گسترده ای از تکالیف تعاملی است که مهارت های خواندن و شنیدن به زبان انگلیسی را برای کودکان سرگرم کننده و آسان میکند. برای درک بهتر کودکان، فایل های صوتی این مجموعه دارای سرعت کم و معمولی است.

کتاب 2 - کار سخت

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 3 - ما جام را بردیم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 4 - در اقیانوس

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 5 - جایی که مردم زندگی می کنند

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 6 - بالا و پایین

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 7 - دختر شهری، پسر روستایی

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است