مجموعه کامل کتاب‌های Dolphin Readers Level 1

مجموعه کتاب های انگلیسی "دلفین ریدرز" سطح 1 از انتشارات آکسفورد شامل موضوعات مختلف و همچنین طیف وسیعی از تکالیف تعاملی میباشد که مهارت خواندن به زبان انگلیسی را برای کودکان سرگرم کننده و آسان میکند.

کتاب 2 - جک قهرمان

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 3 - وردستان کوچک

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 4 - بچه گربه گم شده

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 5 - ملاقات با مالی

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 6 - جادوی اعداد

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 7 - در سافاری

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 8 - کجاست؟

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است