مجموعه کامل کتاب‌های Fly High

مجموعه کتاب های Fly High از انتشارات پیرسون مختص آموزش گام به گام زبان انگلیسی به کودکان میباشد. این مجموعه دارای چهار سطح (مبتدی تا فوق متوسط) بوده و شامل کتاب درس، کتاب تمرین و فایل های صوتی است.

مجموعه دوم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

مجموعه سوم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

مجموعه چهارم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است