مجموعه کامل کتاب‌های Dolphin Readers Level 2

مجموعه کتاب های انگلیسی "دلفین ریدرز" سطح 2 از انتشارات آکسفورد دارای مباحث گوناگون و همچنین طیف گسترده ای از تکالیف تعاملی است که مهارت خواندن و شنیدن به زبان انگلیسی را برای کودکان سرگرم کننده و آسان میکند.

کتاب 2 - بازدید از شهر

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 3 - دایره ها و مربع ها

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 4 - دردسر اضافه

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 5 - گمشده

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 6 - اعداد در همه جا

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 7 - اشتباه مَت

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب 8 - آب نبات برای صبحانه

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است