سطح چهارم

درس شش

این درس مخصوص یادگیری کلمات هست و کودک با نام برخی از میوه ها و سبزیجات آشنا میشه. برای تمرین این درس از فلش کارت ها و برگه های تمرین انتهای صفحه استفاده کنین.

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است