سطح پنجم

درس نه

تو این درس کودک با نحوه پرسیدن مکان با استفاده از کلمه “Where” آشنا میشه و حروف اضافه مکان مثل “زیر، رو، پشت، روبرو و …” رو یاد میگیره. ویدیوی آموزشی شامل 3 بخش هست، بخش اول فقط مخصوص شنیدن هست، بخش دوم مخصوص گوش کردن و خوندن زیرنویس بوده و تو بخش سوم کودک باید چیزهایی که شنیده رو با کمک زیرنویس بصورت گفتاری تکرار کنه. برای تمرین این درس از فلش کارت ها و برگه های تمرین انتهای صفحه استفاده کنین.

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است