سطح پنجم

درس دوازده

این درس مخصوص یادگیری لغات هست و کودک با نام وسایل مدرسه و لوازم تحریر آشنا میشه. برای تمرین این درس از فلش کارت ها و برگه های تمرین انتهای صفحه استفاده کنین.

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است