سطح چهارم

درس چهار

تو این درس کودک با نحوه پرسیدن سوال “حالت چطوره؟” و جواب دادن به اون و همچنین گفتن اسمش آشنا میشه. ویدیوی آموزشی شامل 3 بخش هست، بخش اول فقط مخصوص شنیدن هست، بخش دوم مخصوص گوش کردن و خوندن زیرنویس بوده و تو بخش سوم کودک باید چیزهایی که شنیده رو با کمک زیرنویس بصورت گفتاری تکرار کنه. برای تمرین این درس از فلش کارت ها و برگه های تمرین انتهای صفحه استفاده کنین.