سطح چهارم

درس پنج

تو این درس که مخصوص یادگیری کلمات هست، کودک با نام برخی از حیوانات و صدای اونها آشنا میشه. برای تمرین این درس از فلش کارت ها و برگه های تمرین انتهای صفحه استفاده کنین.

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است