سطح پنجم

درس پانزده

این درس مخصوص یادگیری لغات هست و کودک با افعال و کارهای روزمره آشنا میشه. برای تمرین این درس از فلش کارت ها و برگه های تمرین انتهای صفحه استفاده کنین.

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است